راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال

سید مصطفی مشکات

دوره 9، شماره 33 ، دی 1399، ، صفحه 47-79

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.44181.1943

چکیده
  امروزه سرمایه‌گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول‌های کلانی که در مسیر نقل و انتقال‌ بازیکن‌ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می‌شود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین‌دولتی ...  بیشتر