جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی

جمال بیگی؛ فرهاد قهار

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400، ، صفحه 229-260

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.50880.2078

چکیده
  چکیدهپدیدة جنگ همواره در طول تاریخ، به ‌عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این ‌رو جامعة جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان‌بار آن نموده است. در این ‌بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این ...  بیشتر

اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی

علی حسن بابایی؛ احمد رضا توحیدی؛ محمود قیوم زاده خرانقی

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1399، ، صفحه 75-105

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.39628.1860

چکیده
  گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه ...  بیشتر