اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد

ابراهیم زارع

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، ، صفحه 39-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.58707.2274

چکیده
  اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری‌های سزاگرا محسوب می‌شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به‌معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن‌ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان ...  بیشتر

تحلیل جرم‌شناختی رویکردهای جنسیت‌محور در آثار سینمایی ایران نمونه‌‌پژوهی فیلم مستانه

حمیدرضا دانش ناری؛ الناز نثاری جوان

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1399، ، صفحه 41-73

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.44217.1945

چکیده
  امروزه، در پرتو نگرش‌های جدید در جرم‌شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه‌ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت‌محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را ...  بیشتر