الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا

علی اعظم رفیع نژاد؛ علی نجفی توانی؛ محمدجعفر ساعد

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، ، صفحه 137-164

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.59509.2298

چکیده
  در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش‌‌شرط و زمینه‌‌ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه‌‌های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین‌‌المللی یاری ...  بیشتر

نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی

حسین میرمحمّد صادقی؛ رشید قدیری بهرام‌آبادی

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 9-41

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.2396

چکیده
  بخشِ قابل‌توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده­ی بزهکاری و به­ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل‌انکار، از چند حیث قابل‌توجه است؛ دولت‌ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش‌ازحد، زمینه­ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت­آمیز را ...  بیشتر

شفاعت در حد و تعزیر

رحیم نوبهار

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 103-130

چکیده
  چکیدهروایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدوداصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی ازاسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوطنتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت ...  بیشتر