کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط

مهری برزگر؛ حسین غلامی

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.24492.1477

چکیده
  پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم‌گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می‌باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها ...  بیشتر