1. واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی

خلیل اله سردارنیا؛ میرزا مهدی سالاری شهر بابکی

دوره 7، شماره 27 ، تابستان 1398، ، صفحه 43-74

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2018.20031.1374

چکیده
  در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، ...  بیشتر

2. اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها

محمد صدر توحیدخانه

دوره 5، شماره 17 ، زمستان 1395، ، صفحه 155-188

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2017.7123

چکیده
  اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر ...  بیشتر