مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران

نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 133-163

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.44597.1951

چکیده
  پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می‏بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء ...  بیشتر