1. تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری

روح الله رهامی؛ فاطمه محسنی جیهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2022.43575.1932

چکیده
  طی نیم قرن اخیر، بسیاری از قوانین جزایی که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنتی جامعه حمایت می کرده اند با چالش مواجه شده است. این تحولات مربوط به عملکرد دولت ها، ریشه در دعوایِ متفکرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سرِ حدودِ مداخله دولت ها در آزادی های افراد داشته است. نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش برای ایجاد تعادل میان ...  بیشتر