اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد

ابراهیم زارع

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، ، صفحه 39-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.58707.2274

چکیده
  اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری‌های سزاگرا محسوب می‌شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به‌معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن‌ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان ...  بیشتر

نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟

ابراهیم زارع؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مجتبی قاسمی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1399، ، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.40992.1886

چکیده
  مجازات‌های جایگزین حبس تاکنون از جنبه‌های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این‌گونه نوشته‌ها اعتبار می‌دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره‌برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی‌شود. موضوع مقاله ...  بیشتر