جایگاه پلی‌‌گرافی در نظام ادلّة کیفری ایران

میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 65-100

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.52672.2124

چکیده
  طی سال‌‌های اخیر استفاده از فناوری دروغ‌‌سنجی مورد توجّه برخی نظام‌‌های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه‌‌ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می‌‌کند آن را نپذیرفته‌‌اند، علیرغم ایرادات و چالش‌‌های موجود در این زمینه، می‌‌توان ...  بیشتر