حقوق کیفری و جرم شناسی
بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی

زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1402، ، صفحه 155-191

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.68449.2491

چکیده
  در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه‌ای زیست مجرمانه‌‌ی هکرهای ایرانی از دریچه‌‌ی رویکرد نظری جرم‌‌شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش‌شناسی آنارشیستی جرم‌شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌شناسانه‌‌ی فیلم و مردم‌شناسی مجازی خرده‌فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده ...  بیشتر

تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی

محسن نورپور؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1400، ، صفحه 77-107

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.51875.2105

چکیده
  موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف ...  بیشتر