دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی

نادیا باقری؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 163-196

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.1474501266

چکیده
  چکیده؛ مقابله به مثل برگردان اصطلاح لاتین «تو نیز هم» است. این اصطلاح بدین معناست که «شما نباید مرا مجازات کنید، چراکه شما نیز مرتکب همان جرم شده‌‌اید». این دفاع نخستین بار در خلال محاکمات نورنبرگ در پروندة دریاسالار داتیتز به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفت. مبنای اصلی این استدلال دکترین دستان پاک است که به موجب آن «اگر ...  بیشتر