آیین دادرسی کیفری
تقابل سازکار حمایت از شهود و بزهدیدگان با حقّ متهم بر دادرسی علنی (مطالعه در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر)

مرتضی راسته؛ نسرین مهرا؛ امیر غفران خواه

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، ، صفحه 125-162

https://doi.org/10.22054/jclr.2024.72393.2563

چکیده
  «حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می‌‌شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار ‌‌گیرند. این امر ایجاب می‌‌کند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصمیم ...  بیشتر

اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه

غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 63-97

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.32283.1683

چکیده
  چکیده بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم‌ترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته‌ شده است. آن‌چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. ...  بیشتر

تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان

نسرین مهرا؛ عباس موذن؛ مجید قورچی بیگی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1396، ، صفحه 105-140

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.10525.1185

چکیده
  کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به‌طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می‌دهند، ...  بیشتر

دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان

نسرین مهرا؛ بهزاد جهانی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.3953

چکیده
    دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله ...  بیشتر