نویسنده = عبدالعی توجهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 67-91

عبدالعی توجهی؛ مرجان برنجی اردستانی