1. بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی؛ نمودها و چالش‌ها

اصغر احمدی؛ مهدی صبوری‌پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2022.52103.2108

چکیده
  کوه‌ها از منظر محیط‌زیستی دارای ارزش‌های فراوانی هستند. از این‌روگر چه در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هنوز کنوانسیون ویژه‌ای در مورد آن‌ها به تصویب نرسیده، اما اسناد بسیاری بر حفاظت از آن‌ها تأکید کرده‌اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهند، نیازمند حمایت ویژه حقوقی به خصوص حمایت ...  بیشتر