تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل

بهزاد جودکی؛ محمد هادی صادقی

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1395، ، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.4437

چکیده
  نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ...  بیشتر