نویسنده = علی صفاری
تعداد مقالات: 2
1. فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران

دوره 8، شماره 30، بهار 1399، صفحه 9-41

10.22054/jclr.2020.39809.1864

جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری