1. جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی

جمال بیگی؛ فرهاد قهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2022.50880.2078

چکیده
  پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به‌عنوان واقعیتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعددی بوده و ازاین‌رو جامعه جهانی با وضع مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرب و زیان‌بار آن نموده است. دراین‌بین افرادی ازجمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیت مخاطره‌آمیز، ...  بیشتر