قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران

علی افراسیابی؛ عادل ساریخانی

دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 63-83

چکیده
  قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی­های بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای ...  بیشتر

مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران

علی افراسیابی؛ ابوالفتح خالقی

دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 82-98

چکیده
  در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیری وضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سؤالی که مطرح میشود اینکه به چه دلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش در ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟ پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ...  بیشتر