چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه

عباس زراعت؛ سعید قماشی؛ فرشاد شیرزادی فر

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 221-245

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63378.2384

چکیده
  تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش‌‌بینی‌‌شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می‌‌باشد که از آن جمله می‌‌توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی ...  بیشتر