داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

داوران نشریه پژوهش حقوق کیفری

نام داور سمت / سازمان
Monir KHOLGHI Research Institute of Cultural Heritage and Tourism
حسین ایارگر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
شهرام ابراهیمی
حسین یار احمدی
محمد علی اردبیلی
داوود اسدی عضو گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی
داوود اسلامی
رضا اسلامی
علی افراسیابی دانشگاه
حسین آقایی جنت مکان
وحید آگاه
جلیل امیدی دانشیار
باقر انصاری
محمدعلی بابایی
محمد بارانی
عباس باقری هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور
زینب باقری نژاد مدرس دانشگاه
مهری برزگر دانشگاه علامه طباطبایی
محسن برهانی
تهمورث بشیریه
جمال بیگی دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی ، مراغه، ایران
حمید بهره مند عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
بتول پاکزاد عضوهیات علمی /دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
ستار پروین
فرهاد پروین
علی پزشکی
حسن پوربافرانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
عباس تدین دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی
علی تقی زاده
مجتبی جانی پور عضو هیات علمی
امین جعفری
مجتبی جعفری استادیار دانشگاه
علیرضا جمشیدی استادیار دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری
مسلم جمشیدی شیخی آبادی دانشگاه
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
بهروز جوانمرد
ابوالفتح خالقی دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه قم، قم ، ایران.
ابوالقاسم خدادی دانشگاه شاهد
سید بهمن خدادادی پژوهشگر فوق دکترای حقوق
مهریار داشاب
حمیدرضا دانش ناری دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
هما داودی
داوود دعاگویان
علی دهقانی
مهدی ذاکریان
مهرداد رایجیان اصلی دکتر در حقوق جنایی و جرم شناسی
محمد راسخ
محمد ربیعی
حبیب الله رحیمی
قدرت الله رحمانی عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
اسمعیل رحیمی نژاد
هادی رستمی استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
محسن رضایی گروه حقوق، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
سودابه رضوانی دانشگاه شهید بهشتی
بهزاد رضوی فرد
بهزاد رضوی فرد دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا رفیعی
محمد حسین رمضانی قوام آبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی
محمد رضا رهبر پور عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مهرانگیز روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
مهر انگیز روستایی
مهدی زاهدی
جعفر یزدیان جعفری هیات علمی دانشگاه کاشان
سید قاسم زمانی
علیرضا سایبانی
عادل ساریخانی دانشیار دانشگاه
محد مهدی ساقیان استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
سید مهدی سیدزاده ثانی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
صادق سلیمی دانشیار پایه بیست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
الهام سلیمان دهکردی سازمان بورس اوراق بهادار
بدر سودانی سادری دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
باقر شاملو دانشگاه شهید بهشتی
محسن شریفی موسسه آموزش عالی طبرستان
عباس شیری ورنامخواستی عضو هیات علمی دانشگاه تهران استادیار دانشگاه تهران
نادر شکری
محمدابراهیم شمس ناتری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
ولی اله صادقى دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی
جواد صالحی دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کریم صالحی مدیر حقوقی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مهدی صبوری پور عضو هیآت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
علی صفاری عضو هیأت علمی/ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمد علی صلح چی
سیروس ضرغامی دانشگاه علامه طباطبایی
جواد طهماسبی
عباس طوسی
حسن عالی پور استاد دانشگاه شهرکرد
حمید رضا عامری
فیصل عامری
مریم عباچی
اسماعیل عبداللهی
پوریا عسکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
شادی عظیم زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محسن عینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حسین غلامی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
علی غلامی عضو هیات علمی و رییس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
نبی اله غلامی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین غلامی دون دانشگاه علامه طباطبایی
جمشید غلاملو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد فرجی دانشگاه علامه طباطبایی
مجتبی فرحبخش
حسن قاسمی مقدم عضو هیئت علمی / دانشگاه یزد
سعید قماشی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه کاشان
فاطمه قناد هیات علمی دانشگاه، مدیر گروه حقوق تجارت الکترونیکی
مجید قورچی بیگی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران.
مهدی کاظمی جویباری وکالت. کانون مرکز
روح الدین کردعلیوند استاد یار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
محمد یکرنگی
غلامحسن کوشکی
غلامحسن کوشکی
حسین گلدوزیان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
سیدمحمود مجیدی استادیارگروه حقوق دانشگاه دامغان
علی محمدیان عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات
غلامرضا محمد نسل
فیروز محمودی جانکی
حسن مرادی
حسن میر حسینی
سید منصور میر سعیدی
محمد هادی میرشمسی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
قدرت اله میر فردی
مصطفی مسعودیان استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد تهران
شهلا معظمی
محمد باقر مقدسی عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد
عباس منصوری آبادی
اعظم مهدوی پور استادیار
نسرین مهرا استادیار دانشگاه شهید بهشتی
حسنعلی موذن زادگان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
سید درید موسوی مجاب استادیار دانشگاه تربیت مدرس
امیر حسن نیازپور استادیار دانشگاه شهید بهشتی
علی حسین نجفی ابرند آبادی
هیبت اله نژندی منش
مرتضی نظری
اشکان نعیمی
سید ابولقاسم نقیبی عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشگاه شهید مطهری
پیمان نمامیان عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اراک
رحیم نوبهار
سید حسین هاشمی دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم