قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران

علی افراسیابی؛ عادل ساریخانی

دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 63-83

چکیده
  قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی­های بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای ...  بیشتر