تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی

نبی اله غلامی؛ حسین غلامی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.42028.1912

چکیده
  تبیین پدیده‌ها و وقایع نوپدید در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظریه‌ها و راهبردهای کلان و میان‌رشته‌ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده‌ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن‌ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام‌مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّة ...  بیشتر