کلیدواژه‌ها = رفتار جنایی
تعداد مقالات: 1
1. اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا.

دوره 8، شماره 30، بهار 1399، صفحه 83-108

10.22054/jclr.2020.39267.1850

سعید قماشی؛ امید متقی اردکانی