اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها

خیرالله هرمزی؛ سید حجت علوی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 331-357

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.31848.1670

چکیده
  در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین ...  بیشتر