کلیدواژه‌ها = دادگاه کیفری
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.

دوره 6، شماره 22، بهار 1397، صفحه 285-320

10.22054/jclr.2018.27527.1540

خیرالله هرمزی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ سید حجت علوی