کلیدواژه‌ها = جرم سیاسی منفی
تعداد مقالات: 1
1. جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 69-103

10.22054/jclr.2017.7607.1131

منوچهر توسلی نائینی؛ آرین قاسمی