تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ

حسن مرادی

دوره 5، شماره 16 ، آذر 1395، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.6752

چکیده
  چکیده در عفو جانی توسط مجنی‌علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده‌شده در برهه‌ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به‌خصوص آنگاه‌که خود را در شُرف موت می‏بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به‌حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان ...  بیشتر