نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی

حسین میرمحمّد صادقی؛ رشید قدیری بهرام‌آبادی

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 9-41

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.2396

چکیده
  بخشِ قابل‌توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده­ی بزهکاری و به­ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل‌انکار، از چند حیث قابل‌توجه است؛ دولت‌ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش‌ازحد، زمینه­ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت­آمیز را ...  بیشتر