ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی

مهین سبحانی

دوره 4، شماره 15 ، شهریور 1395، ، صفحه 9-43

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.4434

چکیده
  سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم‌های پیشین و یا جنگ‌های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره‌برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر ...  بیشتر