کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار

سید علیرضا میر کمالی؛ انسیه حسینی

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 71-93

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.2399

چکیده
  احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می‌یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن‌ها صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت ...  بیشتر