نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی

کیومرث کلانتری؛ بهروز قلی زاده

دوره 5، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.13125.1231

چکیده
  بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه­ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می‌تواند رابطه­ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه­ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می­تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به‌صورت ...  بیشتر