هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری

غلامرضا جواهری؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروز جائی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، ، صفحه 173-200

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.42595.1923

چکیده
  با گسترش فناوری‌های نوین، هرزه‌نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می‌داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه‌نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن‌ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری‌هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره‌ای، اشکال مختلف ویدئو ...  بیشتر