امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی

افشین عبداللهی؛ جواد فرازمهر

دوره 7، شماره 26 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 251-284

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.30543.1642

چکیده
  قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می‌کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی ...  بیشتر