تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی

نبی اله غلامی؛ حسین غلامی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.42028.1912

چکیده
  تبیین پدیده‌ها و وقایع نوپدید در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظریه‌ها و راهبردهای کلان و میان‌رشته‌ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده‌ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن‌ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام‌مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّة ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس

حسین غلامی؛ داوود خاکسار

دوره 7، شماره 26 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.27124.1528

چکیده
  دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها من‌جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر ...  بیشتر