پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه

مهدی شیداییان؛ سید جعفر اسحاقی؛ زهرا رجایی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 89-123

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.24456.1481

چکیده
  حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می‎شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این‎ رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می‌شود. به سبب ...  بیشتر