بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران

قدرت الله خسروشاهی؛ علی گنجی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1398، ، صفحه 175-206

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.23385.1445

چکیده
  جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه به آن دست جرم‌انگاری‌هایی گفته می‌شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت‌شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم‌انگاریپرداخته می‌شود، سپس جایگاه نظری جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه ...  بیشتر