نویسنده = سید حجت علوی
تعداد مقالات: 2
1. اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها

دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 331-357

10.22054/jclr.2018.31848.1670

خیرالله هرمزی؛ سید حجت علوی


2. ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.

دوره 6، شماره 22، بهار 1397، صفحه 285-320

10.22054/jclr.2018.27527.1540

خیرالله هرمزی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ سید حجت علوی