مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران

بهزاد رضوی فرد؛ سید نعمت اله موسوی

دوره 5، شماره 16 ، آذر 1395، ، صفحه 29-45

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.6753

چکیده
  چکیده محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم‌شناسان و حقوق‌دانان موردتوجه قرارگرفته‌ و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می‌پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم‌انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری ...  بیشتر