تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی

نبی اله غلامی؛ حسین غلامی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.42028.1912

چکیده
  تبیین پدیده‌ها و وقایع نوپدید در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظریه‌ها و راهبردهای کلان و میان‌رشته‌ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده‌ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن‌ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام‌مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّة ...  بیشتر

اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری

نبی اله غلامی؛ سید منصور میر سعیدی

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.15964.1298

چکیده
  از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می‌شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از ...  بیشتر

ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

نبی اله غلامی؛ محمد جعفر حبیب زاده

دوره 5، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 41-72

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.15970.1299

چکیده
  گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین­المللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظام­های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین­المللی شده است. جرم­انگاری این موضوع در اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی ...  بیشتر