هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری

غلامرضا جواهری؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروز جائی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، ، صفحه 173-200

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.42595.1923

چکیده
  با گسترش فناوری‌های نوین، هرزه‌نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می‌داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه‌نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن‌ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری‌هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره‌ای، اشکال مختلف ویدئو ...  بیشتر

جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

حسین میر محمد صادقی؛ رسول عابد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 97-120

چکیده
  اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرضرفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههایبینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضاتایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی ...  بیشتر