کلیدواژه‌ها = جهانی شدن جرم
تعداد مقالات: 1
1. آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران

دوره 4، شماره 14، بهار 1395، صفحه 115-144

10.22054/jclr.2016.3956

احمد احمدی؛ محسن رضایی