کلیدواژه‌ها = صلاحیت
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم

دوره 5، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 91-125

10.22054/jclr.2017.7121

قدرت اله خسرو شاهی؛ حسین جوادی حسین آبادی


3. آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران

دوره 4، شماره 14، بهار 1395، صفحه 115-144

10.22054/jclr.2016.3956

احمد احمدی؛ محسن رضایی


4. زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 33-64

حسین غلامی؛ امید رستمی غازانی


5. جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 97-120

حسین میر محمد صادقی؛ رسول عابد