نویسنده = امیر حمزه سالار زایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 15-40

امیر حمزه سالار زایی