دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1393 (این شماره مربوط به زمستان 1393 میباشد که در اردیبهشت ماه نمایه گردیده.) 
2. ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر

صفحه 33-56

محمدعلی بابایی؛ مریم قربانپور


5. نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری

صفحه 65-80

، حسین محمد‌ کوره ‌پز؛ سید محمود میرخلیلی؛ عبدالعلی توجهی؛ حمید بهره مند