کلیدواژه‌ها = مجازات
تعداد مقالات: 5
3. واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1397، صفحه 257-286

10.22054/jclr.2019.23761.1454

علیرضا تقی پور؛ فاطمه متقی


4. واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری

دوره 3، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 9-32

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقا بابا بنی