نویسنده = ابراهیم تقی زاده
تعداد مقالات: 1
1. انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-14

ابراهیم تقی زاده؛ محمد علی طاهری؛ علیرضا امام دادی