نویسنده = صادق صفری
تعداد مقالات: 1
1. نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 147-167

سید حسین حسینی؛ صادق صفری