کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار

سید علیرضا میر کمالی؛ انسیه حسینی

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 71-93

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2015.2399

چکیده
  احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می‌یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن‌ها صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت ...  بیشتر

گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی

عبدالعلی توجهی؛ حسین محمد کوره پز

دوره 7، شماره 27 ، مرداد 1398، ، صفحه 75-108

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2018.30544.1641

چکیده
  کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیده‌اند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوه‌های بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون‌گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته ...  بیشتر

حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی

فیروز محمودی جانکی

دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 83-110

چکیده
  چکیده نظریۀ جرم‌انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری‌است. پرسش این است که بنیان نظریه‌های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق‌ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می‌دهد با این که این اصل ...  بیشتر

پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی

فضل الله فروغی؛ کیوان غنی؛ محمد میرزایی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 83-113

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2016.3955

چکیده
  تحول در ماهیت و شکل جرائم در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و جرائم نیز به فراخور تغییرات حادث شده، دارای ابعاد فراملی و بین المللی شده اند . از مهمترین این جرائم تروریسم است که معمولاً وقوع آن همراه با سازمانیافتگی و استفاده از فنّاوریهای نوین میباشد و این وی ژگی ها به صعوبت امر مبارزه و پیشگیری از آن افزوده است. تروریسم هستهای ...  بیشتر

«نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»

اسمعیل رحیمی نژاد؛ مهدی آقایاری؛ غلامرضا قلی پور

دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 85-112

چکیده
  عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است.در این پژوهش، نظریّة خنثی¬سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار ...  بیشتر

جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران

ابوالحسن شاکری؛ ماندانا رستگاری

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 87-106

چکیده
  چکیده قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایان های در سال 1388 دعوت به خودکشی را جرم انگاری نمود. مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصراً از طرق سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده به عمل آید. در دعوت به خودکشی، روش خودکشی موضوعیت ندارد و تفاوتی ندارد که خودکشی با روش موردنظر دعوت کننده محقق شود یا نشود. ...  بیشتر

ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل

فرید محسنی؛ سعید جوهر

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 87-113

چکیده
  تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه­ های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع ...  بیشتر

تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی

محسن برهانی

دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 89-112

چکیده
  چکیده در نتیجه­ی ایراد­های شرعی شورای نگهبان بر لایحه­ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان "تعزیر منصوص شرعی" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که­ بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات­ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات ...  بیشتر

پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه

مهدی شیداییان؛ سید جعفر اسحاقی؛ زهرا رجایی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 89-123

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2019.24456.1481

چکیده
  حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می‎شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این‎ رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می‌شود. به سبب ...  بیشتر

اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران

امیر حسن نیاز پور

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 91-111

چکیده
  پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیشبینی و به رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده تا موجبات اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. در پهنه حقوق ایران، این راهبرد خبرگان ...  بیشتر

تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم

قدرت اله خسرو شاهی؛ حسین جوادی حسین آبادی

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1395، ، صفحه 91-125

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2017.7121

چکیده
  چکیده؛ پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش­گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه­ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده­اند که از این میان مطابق با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم تعداد 371 ...  بیشتر

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

حسین محمد کوره پز؛ عبدالعلی توجهی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 93-119

چکیده
  در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم ...  بیشتر

بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی

محسن لعل علیزاده

دوره 5، شماره 19 ، شهریور 1396، ، صفحه 95-126

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2017.7964.1135

چکیده
  بسیاری از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت‌های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزه­دیده­شناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت‌های بایسته از بزه­دیدگان رخ داده است. پیش‌تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی‌های حقوقی اکثر کشورها؛ ...  بیشتر

جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

حسین میر محمد صادقی؛ رسول عابد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 97-120

چکیده
  اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرضرفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههایبینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضاتایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه

محمود روح الامینی

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 97-130

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2018.20006.1373

چکیده
  بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده‌اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن‌ها ننموده‌اند. این بی‌توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن‌ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده‌اند. این ...  بیشتر

نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب

غلامحسن کوشکی؛ نادر علیزاده سرشت

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، ، صفحه 99-124

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2015.1783

چکیده
  چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری کهتفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهربرخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظراست. در مقابل، ...  بیشتر

تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران

رجب گلدوست جویباری؛ مهدی غلامپور؛ حسین ناظریان

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 99-117

چکیده
  شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـناست کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـارنماید. احتیاط در طرح ...  بیشتر

تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن

هادی رستمی؛ فرهاد میرزایی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 99-131

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2021.41182.1891

چکیده
  کیفردهی در تمام نظام‌های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می‌باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی‌های صنعتی و پیشرفت‌های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب می‌شود، امّا مجازات یک عمل جمعی ...  بیشتر

دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری

محمد جواد فتحی؛ سید وحید ابولمعالی الحسینی

دوره 5، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-141

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2017.7402

چکیده
  یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده ­شود، موقعیت­هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می­گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می‎توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله­ی موجود ...  بیشتر

مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ احسان سلیمی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1398، ، صفحه 101-134

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2019.29306.1657

چکیده
  مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می‌سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه‌ای و بی‌قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می‌شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می‌گذارند. تعیین کیفر مناسب ...  بیشتر

شفاعت در حد و تعزیر

رحیم نوبهار

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 103-130

چکیده
  چکیدهروایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدوداصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی ازاسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوطنتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت ...  بیشتر

تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سمیرا گل خندان

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 103-140

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2018.10792.1188

چکیده
  جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، ...  بیشتر

قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط

سیف اله احدی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، ، صفحه 103-129

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2020.44663.1954

چکیده
  مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله‌ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این‌که میان حق قصاص ...  بیشتر

رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی

جواد صالحی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1398، ، صفحه 109-140

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2019.37087.1789

چکیده
  تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ ...  بیشتر

نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی

عباس شیری ورنامخواستی

دوره 6، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 113-141

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2018.34387.1731

چکیده
  حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربارة کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش ...  بیشتر