کلیدواژه‌ها = خشونت
تعداد مقالات: 2
1. کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

10.22054/jclr.2020.45292.1982

رویا زراعت پیشه؛ عیاس شیری؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ فیروز محمودی جانکی


2. چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال

دوره 3، شماره 9، زمستان 1393، صفحه 57-81

عبدالرضا جوان جعفری؛ صادق صفری